ایران کوماکس

نماینده رسمی آیفون های تصویری COMMAX کره در ایران

جزئیات خبر

در ادامه سیاست های شرکت COMMAX در تلفیق با مفاهیم آیفون تصویری و سیستم های امنیتی  این امکان در CDV-70KPT مهیا شد تا بتوان تصویر مراجعه کننده را به صورت دیجیتالی حرکت داد و با زاویه منحصر به فرد 160 درجه مانیتورینگ را انجام داد.

اخبار بیشتر