آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

جزئیات خبر

در ادامه سیاست های شرکت COMMAX در تلفیق با مفاهیم آیفون تصویری و سیستم های امنیتی  این امکان در CDV-70KPT مهیا شد تا بتوان تصویر مراجعه کننده را به صورت دیجیتالی حرکت داد و با زاویه منحصر به فرد 160 درجه مانیتورینگ را انجام داد.

اخبار بیشتر