آیفون های تصویری COMMAX کره

تلفیقی از کیفیت و زیبایی

جزئیات خبر

ارائه راهکاری نوین از شرکت COMMAX که به مشتری این امکان را می دهد که از هر نقطه دنیا در بستر اینترنت تصویر مراجعه کننده به درب منزل را با استفاده از تلفن همراه خود مشاهده نموده و درب ورودی را با استفاده از رمز شخصی باز نماید.

اخبار بیشتر