زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

جزئیات خبر

ارائه راهکاری نوین از شرکت COMMAX که به مشتری این امکان را می دهد که از هر نقطه دنیا در بستر اینترنت تصویر مراجعه کننده به درب منزل را با استفاده از تلفن همراه خود مشاهده نموده و درب ورودی را با استفاده از رمز شخصی باز نماید.

اخبار بیشتر