سئو توسط سئوکار Copyright ⓒ 2015 by IRANCOMMAX.COM all rights reserved " />ایران کوماکس
زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

راهنمای محصولات

مدل محصول
عکس محصول
توضیحات 
لینک دریافت
CDV-35A
تمامی تنظیمات مانیتور CDV-35A شامل بازگردانی به
تنظیمات کارخانه، تنظیمات رنگ، روشنایی، صدا و وضوح
پخش و دریافت
CDV-70UX
راهنمای اتصال مانیتور CDV-70UX به اینترنت
دریافت راهنما
CDV-70UX
CDV-70UX راهنمای تنظیمات انتقال تصاویر مانیتور   دریافت راهنما