آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

راهنمای محصولات

مدل محصول
عکس محصول
توضیحات 
لینک دریافت
CDV-35A
تمامی تنظیمات مانیتور CDV-35A شامل بازگردانی به
تنظیمات کارخانه، تنظیمات رنگ، روشنایی، صدا و وضوح
پخش و دریافت
CDV-70UX
راهنمای اتصال مانیتور CDV-70UX به اینترنت
دریافت راهنما
CDV-70UX
CDV-70UX راهنمای تنظیمات انتقال تصاویر مانیتور   دریافت راهنما