زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

جزئیات خبر


خانم عفت غفراني از سنندج برنده گوشي iphone 6s

برندگان ربع سکه بهار آزادی:
آقاي ناصر خود سياني از اصفهان
آقاي عزيز عالي ور از تهران
آقای سید حسن عباسی از تهران
آقاي سيد عليرضا لواساني از تهران
خانم بتول طباطبايي انارکي از تهران
آقاي کاظم عبداللهي از سنندج

اخبار بیشتر