آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

جزئیات خبر


خانم عفت غفراني از سنندج برنده گوشي iphone 6s

برندگان ربع سکه بهار آزادی:
آقاي ناصر خود سياني از اصفهان
آقاي عزيز عالي ور از تهران
آقای سید حسن عباسی از تهران
آقاي سيد عليرضا لواساني از تهران
خانم بتول طباطبايي انارکي از تهران
آقاي کاظم عبداللهي از سنندج

اخبار بیشتر