آیفون های تصویری COMMAX کره

تلفیقی از کیفیت و زیبایی

جزئیات خبر

اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:

خانم عفت غفراني از کردستان برنده گوشي  iphone 6s

 

برندگان ربع سکه بهار آزادی:

1- آقاي ناصر خود سياني از اصفهان
2- خانم شيرين صابري کهن از بابل

3-آقاي کامران جهاني بهنميري از بابل

4-خانم سيده ندا ميرزاد علمداري از بابل

5-آقاي رضا آقابابائي از بابل

6-آقاي مجتبي رحيمي چرندابي از تبريز
7-آقاي عزيز عالي ور از تهران

8-آقاي سيد حسن عباسي از تهران

9-آقاي سيد عليرضا لواساني از تهران

10-آقاي داوود برزگر شنستقي از تهران

11-خانم محبوبه هرمزي شيخ طبقي از تهران

12-آقاي توفيق مرادي از تهران

13-خانم رقيه عبدي تنورآغاج از تهران

14-خانم بتول طباطبايي انارکي از تهران

15-آقاي کاظم عبداللهي از سنندج

16-خانم فاطمه اسدی کرم از شهربابک کرمان

17-آقاي علي زواره بارنويس از قزوين

18-آقاي علي اکبر کيوان فر از قم

19-آقاي سعيد نژاد خير از کرج

20-خانم عاطفه شاهد از مشهد 

 

اخبار بیشتر