آیفون های تصویری COMMAX کره

تلفیقی از کیفیت و زیبایی

جزئیات خبر

احترامآ به استحضار می رساند کارگاه آموزشی ویژه نصابان از جانب ایران کوماکس در تاریخ های 18، 19، 20، 21 مرداد ماه به صورت جداگانه حول محور چگونگی نصب و راه اندازی سیستم های زیر برگزار میگردد.

1 - Gate View System

2 - Modum System

3 - Smart Home

بدینوسیله از تمامی نمایندگان عزیز جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید.

پیشاپیش از بذل توجه شما کمال تشکر را داریم.

 

 

                             

اخبار بیشتر