ایران کوماکس

نماینده رسمی آیفون های تصویری COMMAX کره در ایران

جزئیات خبر

احترامآ به استحضار می رساند کارگاه آموزشی ویژه نصابان از جانب ایران کوماکس در تاریخ های 18، 19، 20، 21 مرداد ماه به صورت جداگانه حول محور چگونگی نصب و راه اندازی سیستم های زیر برگزار میگردد.

1 - Gate View System

2 - Modum System

3 - Smart Home

بدینوسیله از تمامی نمایندگان عزیز جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید.

پیشاپیش از بذل توجه شما کمال تشکر را داریم.

 

 

                             

اخبار بیشتر