زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

جزئیات خبر

برندگان ربع سکه بهار آزادی:

خانم شيرين صابري کهن از بابل
آقاي کامران جهاني بهنميري از بابل
خانم سيده ندا ميرزاد علمداري از بابل
آقاي رضا آقابابائي از بابل
آقاي مجتبي رحيمي چرندابي از تبريز
خانم رقيه عبدي تنورآغاج از تهران
آقاي علي اکبر کيوان فر از قم
خانم عاطفه شاهد از مشهد

اخبار بیشتر