آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

شرایط اخذ نمایندگی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی فروش ایران کوماکس
ارسال عکس از دورنمای محل فعالیت به آدرس info@irancommax.com
ارسال عکس از داخل محل فعالیت به آدرس info@irancommax.com
یک قطعه عکس 4*3 مدیر عامل
کپی جواز کسب(فروشگاه ها)
کپی آگهی تاسیس شرکت(شرکت ها)
کپی اساس نامه(شرکت ها)
کپی آگهی تغییرات شرکت(شرکت ها)
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
صورت حساب 6 ماهه حساب جاری
چک ضمانت(جهت اطلاع از مبلغ چک ضمانت با شرکت تماس حاصل فرمایید)
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
 
 
 
 
 
شرایط اخذ نمایندگی به صورت PDF