آیفون های تصویری COMMAX کره

با گستره ای وسیع از محصولات برای آن ها که به زیبایی و کیفیت می اندیشند

شرایط اخذ نمایندگی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی فروش ایران کوماکس
ارسال عکس از دورنمای محل فعالیت به آدرس info@irancommax.com
ارسال عکس از داخل محل فعالیت به آدرس info@irancommax.com
یک قطعه عکس 4*3 مدیر عامل
کپی جواز کسب(فروشگاه ها)
کپی آگهی تاسیس شرکت(شرکت ها)
کپی اساس نامه(شرکت ها)
کپی آگهی تغییرات شرکت(شرکت ها)
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
صورت حساب 6 ماهه حساب جاری
چک ضمانت(جهت اطلاع از مبلغ چک ضمانت با شرکت تماس حاصل فرمایید)
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
 
 
 
 
 
شرایط اخذ نمایندگی به صورت PDF