زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

سیستم احضار پرستاری
سیستم احضار پرستاری

کنسول بیمار JNS-4CS

کنسول مخصوص اتاق بیمار

3

عملکردها

قابلیت فراخوانی و تماس با ایستگاه پرستاری
قابلیت اعلام وضعیت اضطراری به روش های گوناگون
قابلیت اتصال به چراغ های راهرو
دارای دکمه لغو احضار پرستاری

خصوصیات

ویژگی ها

قابلیت برقراری ارتباط با صدای بسیار شفاف میان اتاق بیمار و ایستگاه پرستاری

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان