سیستم های امنیتی COMMAX

به کارگیری آخرین فناوری ها در حوزه دوربین های مداربسته

سیستم احضار پرستاری
سیستم احضار پرستاری

کنسول بیمار JNS-4CS

کنسول مخصوص اتاق بیمار

3

عملکردها

قابلیت فراخوانی و تماس با ایستگاه پرستاری
قابلیت اعلام وضعیت اضطراری به روش های گوناگون
قابلیت اتصال به چراغ های راهرو
دارای دکمه لغو احضار پرستاری

خصوصیات

ویژگی ها

قابلیت برقراری ارتباط با صدای بسیار شفاف میان اتاق بیمار و ایستگاه پرستاری

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان