سیستم های امنیتی COMMAX

به کارگیری آخرین فناوری ها در حوزه دوربین های مداربسته

MODOUM SYSTEM
MODOUM SYSTEM

لوازم جانبی CDS-4GS

گوشی نگهبانی مخصوص سیستم MODOUM

1

عملکردها

قابلیت ارتباط با تمامی واحدها و بالعکس

 

خصوصیات

منبع تغذیه 
--- 
حرارت 
--- 
مسافت 
--- 
نوع نصب 
--- 
سیم کشی 
--- 
ابعاد 
--- 

نقشه سیم کشی

WIRING DIAGRAM

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان