آیفون های تصویری COMMAX کره

با گستره ای وسیع از محصولات برای آن ها که به زیبایی و کیفیت می اندیشند

MODOUM SYSTEM
MODOUM SYSTEM

لوازم جانبی CDS-4GS

گوشی نگهبانی مخصوص سیستم MODOUM

1

عملکردها

قابلیت ارتباط با تمامی واحدها و بالعکس

 

خصوصیات

منبع تغذیه 
--- 
حرارت 
--- 
مسافت 
--- 
نوع نصب 
--- 
سیم کشی 
--- 
ابعاد 
--- 

نقشه سیم کشی

WIRING DIAGRAM

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان