آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

مسیر صفحه جاری

توجه: فقط کالاهای هم گروه می توانند مقایسه شوند (حداکثر 3 کالا)   کالای جدید
 توضیحات   

گوشی نگهبانی مخصوص سیستم MODOUM

 
        
 منبع تغذیه             
 حرارت             
 مسافت             
 نوع نصب             
 سیم کشی             
 ابعاد