زندگی هوشمند با COMMAX

به کارگیری به روزترین فناوری ها در خانه هوشمند COMMAX

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-S

ارتباط داخلی یک به چند تا 12 واحد فرعی

دیواری

گوشی فرعی TP-12RN

3

عملکردها

گفتگوی دو طرفه

گوشی فرعی TP-12RM

(ارتباط 1 به 12)

خصوصیات

منبع تغذیه 
DC 24V, (form TP-12RM) 
نوع نصب 
دیواری 
نوع سیم کشی 
2 سیم 
مسافت سیم کشی 
100m(0.65Ø) 150m(0.8Ø) 
ابعاد 
72(W)×215(H)×38(D)) 

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان