آیفون های تصویری COMMAX کره

با گستره ای وسیع از محصولات برای آن ها که به زیبایی و کیفیت می اندیشند

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-12RM

ارتباط یک به چند تا 12 واحد فرعی دیواری

0

عملکردها

TP-K قابل اتصال به 12 گوشی فرعی
امکان تماس با واحد مورد نظر با شماره گیری
ارتباط یک به چند

 

خصوصیات

نقشه سیم کشی

TP-12RM_setup.png

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان