آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

سیستم  مدار بسته
سیستم مدار بسته

DVR CVD-9608

 

 

******   توقف تولید   ******

3

خصوصیات

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان