آیفون های تصویری COMMAX کره

قابلیت نصب تا ۲۰۰۰ واحد در هر بلوک

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-90RN

ارتباط داخلی چند به چند تا 90 واحد دیواری

1

عملکردها

قابلیت برقراری تماس گروهی
امکان تماس با واحد مورد نظر با شماره گیری
عملیات پیجینگ
قابلیت تنظیم صدا
نمایش شماره واحد تماس گیرنده

 

خصوصیات

ویژگی ها

ارتباط گروهی
امکان برقراری تماس گروهی- 3 خط آزاد

نقشه سیم کشی

TP-90RN_setup.png

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان