آیفون های تصویری COMMAX کره

تلفیقی از کیفیت و زیبایی

ارتباط داخلی
ارتباط داخلی

تجهیزات اصلی TP-6RC

ارتباط داخلی چند به چند تا 6 واحد دیواری

9

عملکردها

شش یا دوازده کانال
دیپ سوییچ: ID نحوه تنظیم
امکان زنگ زدن به واحد مورد نظر

 

خصوصیات

ویژگی ها

شش کانال
بر اساس نیاز می توان از ارتباط  6 به 6 استفاده نمود

نقشه سیم کشی

TP-6RC_12RC_setup.png

لوازم جانبی

عنوان شرح تعداد

محصولات قابل اتصال

نظرات بازدید کنندگان