ایران کوماکس

نماینده رسمی آیفون های تصویری COMMAX کره در ایران

ویدئو

مدل محصول
عکس محصول
توضیحات فیلم
لینک فیلم
CDV-35A
تمامی تنظیمات مانیتور CDV-35A شامل بازگردانی به
تنظیمات کارخانه، تنظیمات رنگ، روشنایی، صدا و وضوح
پخش و دریافت