سیستم های امنیتی COMMAX

به کارگیری آخرین فناوری ها در حوزه دوربین های مداربسته

ویدئو

مدل محصول
عکس محصول
توضیحات فیلم
لینک فیلم
CDV-35A
تمامی تنظیمات مانیتور CDV-35A شامل بازگردانی به
تنظیمات کارخانه، تنظیمات رنگ، روشنایی، صدا و وضوح
پخش و دریافت